IEEE İstanbul Üniversitesi…

Yönetim Kurulu

Musab YEGİN
Başkan

musabyegin@ieee.org
Telefon: +90 (530) 686 38 40

Mücahit Yiğit KAPLAN
Başkan Yardımcısı

myigitkaplan@ieee.org

Telefon : +90 (530) 677 82 99

Emir ÇAKAR
Başkan Yardımcısı

emircakar@ieee.org
Telefon:0531 221 88 11

Helin Özge AKGÜLOĞLU
Genel Sekreter

hozgeakguloglu@ieee.org
Telefon: +90 (537) 496 65 69

Sadık ŞENİŞLER
Finansal Direktör

sadiksenisler@ieee.org
Telefon: +90 (507) 737 69 86

Özlem GÖKSAL
Yönetim Kurulu Üyesi

ozlem_goksal@ieeeiu.com
Telefon:+90 (554) 377 20 63